mandag 26. januar 2015

Liten pause?


Må vel sei at det her var ein lang bloggpause.  Mykje, uendeleg mykje, har skjedd sidan sist. Ikkje treng eg oppdatere, men veldig kort:  nytt gardstun.  So då skriv vi om kva som skjer på to gardstun.
Mange nye utfordringar når ein vil prøve å sjonglere litt mellom dei begge.  Nye friske krefter er vel installert på det gamle  Tunet. Heretter blir da Gamletunet og  Tunet.